DESCRIERE PROIECT - OBIECTE GENERALE

Descriere

Obiectivul principal al acestui proiect este stabilirea unui parteneriat care sa dezvolte un complex de cercetare pentru identificarea, inovarea si modelarea unor procese de mare complexitate, obiectiv ce nu poate fi atins de catre o singura entitate. Parteneriatul tinteste dezvoltarea si validarea prin intermediul unui test pilot a unei metode noi de dezamorsare a cavernelor subterane obtinute in urma extractiei sarii prin dizolvare.

Obiective generale

Obiectivul proiectului il reprezinta dezvoltarea si validarea prin intermediul unui test pilot a unei metode noi de dezamorsare a cavernelor subterane obtinute in urma extractiei sarii prin dizolvare. Metoda propusa presupune utilizarea simultana a modelarii numerice atat pentru procesul de dezafectare, cat si pentru evolutia geomecanica a cavernei.

Rezultatele estimate ale proiectului se inscriu in modelul numeric de dezafectare si de evolutie geomecanica a cavernelor subterane. atat in domeniul extraciei sarii prin dizolvare, cat si in ansamblu, pentru cavernele subterane produse in urma diverselor procese industriale.
2013-2016  MEDCAVES - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - UEFISCDI
Universitatea din Bucuresti