Partener 1: S. C. MINESA - ICPM S.A. CLUJ-NAPOCA

SC MINESA – Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA CLUJ- NAPOCA, este un institut care ofera lucrari si servicii de cercetare si proiectare în stiinte fizice si naturale. MINESA – ICPM CLUJ- NAPOCA în plan zonal , national sau international constituie unul dintre pilonii de baza ai cercetarii si proiectarii miniere si nu numai din România si desfasoara activitati specifice structurii de baza si respectiv unor structuri conexe.

Date Contact MINESA

Adresa postala: 3400 Cluj - Napoca str. T. Vladimirescu nr. 15-17 cod postal 400225
Telefon: +40-264 435015 ; +40-264 435011
Fax: +40-264 435030
http://www.minesa.eu
E-Mail: contact@minesa.eu


Partener 2: SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. BUCURESTI - SUCURSALA EXPLOATAREA MINIERA RM VALCEA

În cadrul economiei nationale, continuitatea traditiei miniere a exploatarii sarii este asigurata de singurul producator de sare din România - Societatea Nationala a Sarii S.A.-Salrom, al carei obiectiv de activitate îl constituie atât exploatarea, gestionarea si comercializarea sarii si a substantelor nemetalifere(calcar, mica, grafit, feldspat), cât si promovarea turismului de tratament si agrement în saline.

Persoana juridica româna cu capital majoritar de stat, Societatea Nationala a Sarii S.A. este o societate pe actiuni înfiintata ân baza Hotarârii de Guvern numarul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societatii:directie generala,centrala, regie autonoma

Cunoscuta fiind ca unul dintre cei mai vechi producatori de sare, România constituie un potential important în ceea ce priveste aceasta resursa naturala, ea situându-se din acest punct de vedere între primele tari din Europa.

Date Contact SALROM

Calea Victoriei 220, CP 010099 Bucuresti 1, ROMÂNIA
Tel: +40 21 317 89 81 // 317 89 88
Fax: +40 21 317 89 80 // 312 95 69
http://www.salrom.ro
email: sns@salrom.ro

2013-2016  MEDCAVES - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - UEFISCDI
Universitatea din Bucuresti